fbpx

8 Soft Skills สุดเด็ด! ที่ ‘มนุษย์เป็ด GEN-Z’ ควรมี

โลกการทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ กลายเป็นความท้าทายที่คนทำงานต้องเผชิญและปรับตัวให้เท่าทันโลกมากขึ้น โดยเฉพาะคน Gen Z ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ First Jobber ซึ่งต้องฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อสะสมประสบการณ์ทำงาน

Dell Technologies ได้ทำการสำรวจนักเรียนในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยกว่า 12,000 แห่ง ใน 17 ประเทศ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 722 รายจากประเทศไทย ผลการวิจัยเปิดเผยว่า กลุ่มคน Gen Z เป็นเจเนอเรชั่นแรกที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล ทำให้ชาว Gen Z ส่วนใหญ่ มีความรู้และเข้าใจในด้านเทคโนโลยี โดยในประเทศไทย 76 เปอร์เซ็นต์ ของคนกลุ่มนี้ ระบุความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนอยู่ในระดับที่ดี และ 73 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่ามีทักษะในการเขียนโค้ด (Coding Skills) สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

ในทางกลับกัน กลุ่มคน Gen Z มีความกังวลเกี่ยวกับทักษะที่เหมาะสมในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Soft Skills) โดยเด็กไทยที่เรียนจบใหม่เกือบทั้งหมด หรือประมาณ 96% มีความกังวลใจเกี่ยวกับการว่าจ้างงานในอนาคต ตั้งแต่เรื่องของการขาดทักษะที่เหมาะสมตลอดจนขาดประสบการณ์ในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม การทำงานในปัจจุบันหลายบริษัทมักมองหาผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลาย (Multipotentiality) หรือที่เรียกกันว่า ‘มนุษย์เป็ด’ ที่เดินได้ วิ่งได้ และบินได้ แม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง แต่ก็มีแพชชั่นและสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้มนุษย์เป็ดกลายเป็นทรัพยากรสำคัญที่หลายองค์กรต้องการ

World Economic Forum วิเคราะห์ถึงแนวโน้มตลาดแรงงานว่า 50% ของพนักงานทั่วโลกอาจต้องกลายร่างเป็นมนุษย์เป็ด ภายในปี 2568 เนื่องจากหลายบริษัทตระหนักถึงความยืดหยุ่นทางความคิด ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ของพนักงาน ที่เป็นส่วนช่วยให้องค์กรปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

Emilie Wapnick หนึ่งในมนุษย์เป็ด ที่เป็นทั้งนักดนตรี นักแต่งเพลง นักเขียน นักออกแบบเว็บไซต์ คนทำหนัง และไลฟ์โค้ช ได้อธิบายถึงมนุษย์เป็ดว่า จุดเด่นของการเป็นมนุษย์เป็ดคือ การมิกซ์แอนด์แมทช์ทักษะความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้แบ่งมนุษย์เป็ดออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. มนุษย์เป็ดที่ชอบเปลี่ยน คนที่เรียนรู้สิ่งใหม่โดยมีการเปลี่ยนผ่านความสนใจไปทีละอย่าง
 2. มนุษย์เป็ดที่มีของเยอะ คนที่มีความสนใจในหลายเรื่องพร้อมกัน ทำได้หมดตามที่ใจต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็ดแบบกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของมนุษย์เป็ดได้อย่างชัดเจนก็คือการไม่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

วันนี้ The Modernist จึงอยากมาแชร์เคล็ดลับอัปสกิลแบบเป็ด ๆ กับ 8 Soft Skills สุดเด็ด! ที่มนุษย์เป็ด GEN-Z ควรมี ให้พร้อมรับมือโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 1. การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ (Idea synthesis)

เริ่มต้นเป็นมนุษย์เป็ดแบบขยันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อมโยงความสามารถที่มีเข้ากับสิ่งที่สนใจให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากมนุษย์เป็ดคนอื่น

 1. ความรู้และเข้าใจในเชิงลึก ( Advanced cognitive abilities)

ทุกการทำงานย่อมมีปัญหาเสมอ มนุษย์เป็ดต้องเตรียมรับมือให้พร้อมด้วยความรู้และเข้าใจปัญหาในเชิงลึก เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งรวมไปถึงความสามารถทางตัวเลข การจับประเด็น การคิดเหตุผลเชิงตรรกะ การคิดเชิงระบบ และความสามารถในการเรียนรู้

 1. ความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive flexibility)

มนุษย์เป็ดยุคใหม่ต้องพลิกแพลงความคิดให้เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยวิธีการสลับปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจที่ตอบโจทย์การทำงาน

 1. มองภาพรวม (The ability to see the bigger picture)

เป็นมนุษย์เป็ดต้องมองการณ์ไกล เข้าใจภาพใหญ่การทำงาน เพื่อลงรายละเอียดถึงขั้นตอนการทำงานที่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เจ้าแม่ไอเดียมนุษย์เป็ด เฉิดฉายด้วยความครีเอทีฟ หยิบจับความรู้อันหลากหลายมาปั้นเป็นแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครและไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิม เพิ่มเติมคือได้ปิ๊งไอเดียสุดว้าว

 1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-directed learning)

มนุษย์เป็ดใฝ่รู้อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับการเรียนรู้จากสิ่งที่ชอบแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ (Rapid skill acquisition)

เส้นทางการเติบโตแบบมนุษย์เป็ดต้องใจถึง กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง และเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการเป็นมนุษย์เป็ด

 1. ปรับตัวอย่างรวดเร็ว (Adaptability)

มนุษย์เป็ดที่แข็งแรงต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล้าที่จะเผชิญกับความผิดพลาด ปรับตัวให้เข้ากับทุกบทบาทของชีวิต เปิดกว้างสำหรับความคิดใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ไปรอด

จะเห็นได้ว่า ‘มนุษย์เป็ด’ มีบทบาทสำคัญในการทำงานไม่ต่างกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะมนุษย์เป็ดได้นำทักษะ แพชชั่น และความสนใจที่หลากหลายมารวมไว้ด้วยกัน กลายเป็นแนวคิดแบบใหม่ที่คาดไม่ถึง อีกทั้งมนุษย์เป็ดยังเป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย Soft Skills ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของ ‘มนุษย์เป็ด’ ในการทำงานยุคใหม่

ที่มา : testgorilla / happentoyourcareer / chai56 / th.workplace / ptstesting

Content Creator

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า