fbpx

ONEE เปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนำเสนอขายใน ตลท.

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด(มหาชน) ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมนำเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดย ONEE เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีของบริษัทฯ จะทำให้เป็นที่ไว้วางใจของนักลงทุน และสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี พร้อมส่งคอนเทนต์ไทยบุกต่างประเทศได้ในระยะเวลาไม่นาน

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONEE กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ ONEE เป็น Content Creator ที่สามารถดำเนินการผลิตเนื้อหาให้ตรงกับหลากหลายกลุ่มได้เป็นอย่างมาก และส่งผลทำให้สามารถครองจอและครองใจคนไทยได้มากขึ้นอีกด้วย โดยจุดเด่นของ ONEE คือการมีช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ โทรทัศน์ โดยมีช่องวัน 31 เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้นยังมี GMM25 ที่ทาง ONEE รับบริหารการตลาดให้ และการทำความร่วมมือกับช่อง PPTVHD36 และ AMARINTVHD34 อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ ยังมีช่องทางออนไลน์ที่ขยายวงกว้าง และยังนำเสนอคอนเทนต์ผ่าน OTT หลากหลายช่องทาง เช่น Disney+ Hotstar, Netflix, AIS PLAY เป็นต้น และยังมีกลุ่มธุรกิจวิทยุที่เราเป็นผู้เช่าเวลาคลื่นวิทยุที่มีคนฟังมากที่สุด และการจัดกิจกรรมทที่ต่อยอดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง ONEE มีการบริหารจัดการศิลปิน การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ และบริการเช่าสถานที่เป็นตัวช่วยทำให้คอนเทนต์สามารถต่อยอดไปได้

ONEE มีจุดเริ่มต้นมาจาก EXACT ในปี 2534 โดยในตอนนั้นยังเช่าเวลากับทาง ททบ. 5 และขยายช่องทางมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากนั้นในปี 2557 จึงกำเนิดช่องวัน 31 ที่เป็นบ้านหลักที่สามารถพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ และมีช่องทางลงที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำเสนอคอนเทนต์ลงบนช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย และในปี 2563 ก็ได้เป็นตัวแทนการตลาดช่อง GMM25 และซื้อกลุ่ม GMMCH ซึ่งมีผู้ผลิตคอนเทนต์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ ได้แก่ GMMTV, CHANGE2561, GMM MEDIA และ GMM STUDIO และในปีนี้จะดำเนินการขายหุ้นอย่างเป็นทางการ

โดยวิสัยทัศน์ของ ONEE คือการเป็นผู้นำในการสร้างความบันเทิง ความรู้ แรงบันดาลใจ เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้คุณภาพระดับสากลที่ผสานความเป็นไทยสู่เวทีโลก โดยมีพันธกิจในการผลิตและสร้างสรรค์รายการเพื่อลงทุกช่องทางการสื่อสารแบบครบวงจรให้สอดรับกับทุกยุคสมัย เพื่อสร้างความนิยม ผลประกอบการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพัฒนาบุคลากรมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

คอนเทนต์ครอบคลุมทุกช่องทาง

สำหรับคอนเทนต์ของ ONEE นั้นครอบคลุมกลุ่มผู้ชมหลากหลายกลุ่มเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Premium Mass, Trendy and Teen, Edgy, International และ Voice Content ซึ่งครอบคลุมหลากหลายเนื้อหาและช่องทางด้วย โดยการต่อยอดจะใช้โมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่จะนำ Data จากโทรทัศน์และออนไลน์มาวิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดเป็นคอนเทนต์ โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นคอนเทนต์ที่ผลิตโดย In-House ของตนเอง ซึ่งควบคลุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

โดย ONEE มีจำนวนชั่วโมงในการผลิตและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มากกว่า 7,000 ชั่วโมง โดยในรอบ 6 เดือนของปี 2564 มีจำนวนชั่วโมงรวมไปแล้วกว่า 3,618 ชั่วโมง และสามารถสร้างกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52 ซึ่งมีคอนเทนต์ที่แบ่งสองช่องทาง คือคอนเทนต์ที่ใช้โทรทัศน์เป็นตัวนำ กับคอนเทนต์ที่ใช้หลากหลายช่องทางเป็นตัวนำ ซึ่งพบว่าแต่ละคอนเทนต์จะส่งผลต่อรายได้ที่คุ้มค่าของแต่ละช่องทางพอสมควร และจากการมีหลากหลายช่องทาง ทำให้รายได้ในปัจจุบัน (2563) มีรายได้ที่ครอบคลุม ได้แก่ โทรทัศน์ร้อยละ 48, ออนไลน์ร้อยละ 21, ต่างประเทศร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 27 จากเดิมในปี 2558 มีแค่รายได้จากโทรทัศน์ร้อยละ 93.8 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 6.2 เพียงเท่านั้น

นอกเหนือจากนั้น จากส่วนแบ่งการตลาดของเม็ดเงินโฆษณาจากทั้ง 2 ช่อง คือ ONE31 และ GMM25 นั้นทำให้ส่วนแบ่งในปี 2564 (รอบ 6 เดือน) สูงขึ้นเป็นร้อยละ 18.4 จากเดิมในปี 2561 มีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้น

ONEE มีดาราจากทุกสังกัดรวมกันมากกว่า 200 คน ซึ่งมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยมีวิธีการดำเนินการหาศิลปิน คือการค้นหาศิลปินจากทั่วประเทศ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วางตำแหน่งที่เหมาะสม และสร้างรายได้จากผลงานที่เกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ์ครอบคลุมและชัดเจน

ONEE มีกลยุทธ์ในการเติบโตโดยจะลงทุนในการพัฒนาคอนเทนต์และการวางผังรายการ เพิ่มจำนวนผู้ชมและเรตติ้งให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขายโฆษณาต่อนาทีได้มากขึ้น และสามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาและส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นอีกด้วย โดยจะยังเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดผู้ชมเป้าหมายจากการเพิ่มสัดส่วนโฆษณาต่อยอดชม โดยในรอบ 6 เดือนของปี 2564 มียอดการรับชมอยู่ที่ 4,107 ล้านวิวส์ และมีวิดีโออยู่ที่ 15,324 วิดีโอใน YouTube และยังมีใน Facebook อยู่ที่ 5,480 ล้านวิวส์ มีวิดีโออยู่ที่ 16,756 วิดีโอ นอกเหนือจากนั้นจะยังเพิ่มพันธมิตร OTT Platform โดยสร้างราคาขายต่อตอนให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีกด้วย ในรอบ 6 เดือนของปี 2564 มี 7 พันธมิตรที่ร่วมไปแล้ว และมีตอนที่ลงไปกว่า 228 ตอน

นอกเหนือจากนั้นจะยังเพิ่มศักยภาพในการลงทุนผลิตรายการ เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรชั้นนำในระดับโลก และการขายตลาดต่างประเทศไปเป็น 11 ประเทศจากเดิม 4 ประเทศในอีก 3-5 ปีข้างหน้า โดยจะทำให้สัดส่วนรายได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็นโทรทัศน์ร้อยละ 40-45, ออนไลน์ ร้อยละ 25-28, ต่างประเทศร้อยละ 7-10 และอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 12-25

โครงการในอนาคตของ ONEE

โครงการในอนาคตของ ONEE ที่จะนำเงิน IPO ไปใช้ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาศักยภาพ เช่น การผลิตรายการ, งบประมาณในการผลิต และปรับปรุงสถานที่ โดยมีงบประมาณอยู่ที่ 500 ล้านบาท และจะลงทุนภายในปี 2567 และยังมีการพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศประมาณ 130 ล้านบาท ภายในปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการสนับสนุนการทำงานในระบบสารสนเทศ รวมไปถึงนำเงินไปปรับโครงสร้างเงินทุนจากการเข้าซื้อกิจการกลุ่ม GMMCH ประมาณ 2,200 ล้านบาท และเป็นเงินหมนุเวียนในอนาคต

สรุปข้อมูลการเสนอขาย

ONEE จะเสนอขายให้กับลูกค้าหลักทรัพย์ ได้แก่ เกียรตินาคินภัทร, KTZ, หลักทรัพย์ TISCO, หลักทรัพย์ธนชาต, FINASIA, หยวนต้า และเอเชียพลัส เพียงเท่านั้น โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นเบื้องต้น ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน, บุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์, ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ, บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท เช่น GRAMMY หรือคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นต้น และพนักงานบริษัทฯ โดยเสนอราคาอยู่ที่ 7.50-8.50 บาทต่อหุ้น

ONEE จะเสนอขายในวันที่ 20-21 และ 25-26 ตุลาคม 2564 ในเวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องชำระค่าจองซื้อในราคาที่ 8.50 บาทต่อหุ้น และจะจัดสรรให้ภายในไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเป็นช่วงเวลาที่นำเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพอดี

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผ่านหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ https://www.theoneenterprise.com/ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นเพียงการรายงานข่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านั้น

Journalist

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า