fbpx

ส่องการทำ ESG ของช่อง 3 เมื่อสื่อก็ดูแลสังคมได้

หากจะพูดถึง ESG ซึ่งเป็นการรวมของ 3 คำ ได้แก่ Environment ที่หมายถึงการกำกับดูแลในมิติด้านสิ่งแวดล้อม, Social ที่หมายถึงการกำกับดูแลในมิติด้านสังคม และ Governance ที่หมายถึงการกำกับดูแลในมิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลายคนก็คงอาจจะคิดถึงกิจการที่มีการทำกิจการที่มีผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างแน่นอน และคงอยู่ในกิจการใหญ่ๆ เช่น กิจการพลังงานหรือกิจการโรงงานที่มีการส่งผลกระทบโดยตรง แต่แท้ที่จริงแล้วแนวคิดการกำกับกิจการแบบ ESG กำลังเป็นเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยในปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกกำลังนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนมาประกอบในการลงทุนในบริษัทนั้นๆ มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบกิจการมากขึ้น

แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจสื่อ? นี่คงเป็นคำถามสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับใครหลายๆ คนที่เข้ามาอ่านเนื้อหานี้อยู่ แต่หารู้ไม่ว่าธุรกิจสื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อทั้ง 3 มิติอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งธุรกิจสื่อล้วนแต่สามารถสร้างผลกระทบในมิติของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสื่อ มิติด้านสังคมที่สื่อเข้าถึงและส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว และมิติการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมไปถึงการดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยเช่นกัน

วันนี้ Modernist จึงขอมาทำความเข้าใจ ESG ในมิติของธุรกิจสื่อผ่านบริษัทตัวอย่าง ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่กว่า 52 ปีที่ผ่านมาได้ปรับตัวเป็นอย่างมากในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น และประกอบกิจการตามแนวทางของ ESG มาตลอดเวลา วันนี้เราจะพามาดูแนวทางของช่อง 3 ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกัน

Environment – มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ช่อง 3 ได้พัฒนาการผลิตฉากประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้วัสดุทางเลือกแทนไม้จริง เช่น ไม้พลาสวูด หรือโฟม เพื่อทำให้ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถบริหารจัดการให้เหลือวัสดุที่เหลือใช้น้อยที่สุดได้ด้วย นอกเหนือจากนี้ยังเน้นการคัดแยกและทำลายม้วนเทปวิดีทัศน์บันทึกรายการและละครที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยกระดาษ พลาสติก เหล็ก และอื่นๆ นำส่งเข้าโรงงานรีไซเคิล นอกจากนั้นสำหรับส่วนประกอบที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และไม่ใช่วัตถุอันตรายจะนำไปฝัง กลบ  เผา ตามกระบวนการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยในปี 2564 มีม้วนเทปที่ทำลายทั้งหมด 12,410 กิโลกรัมเลยทีเดียว!

นอกจากนี้ทางช่อง 3 ยังเปลี่ยนโครงหน้าโต๊ะรายงานข่าว เพื่อใช้ออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และข่าว 3 สี โดยใช้โครงสร้างเดิม และยังใช้ไฟ LED แทนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทำให้ประหยัดไฟฟ้าและลดความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานอื่นๆ ได้อีกด้วย และยังติดตั้งฉากลำรองบริเวณที่จอดรถด้านข้างอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เพื่อใช้สำหรับออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้และผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว โดยใช้โครงสร้างเดิมแต่ประยุกต์ให้เข้ากับรายการนั้นๆ นอกจากนั้นยังใช้โครงเหล็กเดิมแล้วปรับเปลี่ยนตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ของช่อง ในวาระที่ออกกิจกรรมอีกด้วย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ของช่อง 3 ในปี 2564 ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 847.03 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 94 ต้น

นอกเหนือจากนี้ยังสร้างสรรค์เนื้อหารายการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระตระหนักและดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นละคร “มนต์รักหนองผักกะแยง” ที่สะท้อนการทำเกษตรอินทรีย์และโทษของการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ละคร “ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ” ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพในการทำการเกษตร ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ละคร “แก่นแก้ว” ที่สะท้อนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้และต่อต้านการบุกรุกป่า แม้กระทั่งรายการ TV 360 องศา ที่รายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และรายการ Innovation นวัตกรรม นำเกษตร ที่นำเรื่องราวของ Smart Farmer รุ่นใหม่จากทั่วประเทศมานำเสนอเรื่องราวการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ

Social – มิติด้านสังคม

ในส่วนของด้านสังคมนั้น ช่อง 3 ก็ไม่น้อยหน้า เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารเพื่อให้เกิดการรับรู้และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และยังบรรจุถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2564 โดยจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นจากเงินบริจาคของประชาชนในบัญชีของ “มูลนิธิครอบครัวข่าว” เป็นเงินมากกว่า 9.4 ล้านบาท รวมถึงยังนำเสนอข่าวและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือดจำนวนมากอีกด้วย

Governance – มิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่อง 3 เองเป็นอีกช่องที่มีการอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ภายในองค์กรให้กับผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการแบบ 100% รวมถึงการจัดให้มีการทำแบบทดสอบทางออนไลน์ และมอบใบรับรองการเรียนอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี บริจาคยาเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร” โดยมอบยาที่จำเป็นและกระเป๋าพยาบาลให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อให้กับ “สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และยังมอบเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวนกว่า 27,000 คน ใน 221 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

หากมองการกำกับกิจการแบบ ESG แล้ว แนวทางการกำกับกิจการที่ยั่งยืนเป็นแนวทางที่ไม่ว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่ต่างมีส่วนร่วมและล้วนเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อโลกและธุรกิจที่ยั่งยืนไปอีกนานแสนนาน เราทุกคนต้องช่วยกันในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อไม่ให้ภาระการดูแลโลกและสังคมตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนั่นเอง

Content Creator

Graphic Designer

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า